Utökad funktionalitet kreditförsäljning

Nu kan man registrera positiva och negativa antal på samma order på samma sätt som för kontantkunder i butikskassan.
Samlingsfakturan kan nu innehålla både utleveranser och returer. Detta om man valt att kreditfakturorna skall skrivas ut på samlingsfakturan. Programmet håller reda på värdet av mottagna returer och samlingsfakturor körs inte ut så länge kunden har ett tillgodobelopp som är högre än värdet av levererade varor.
Detta förenklar administrationen avsevärt för bägge parter och löser hanteringen med kunder som vill betala i förskott och sedan räkna av mot denna betalning. Detta gäller även om man använder fakturatypen "en per leveransadress". Tillgodohavandet kopplas då till en specifik leveransadress vilket gör att exempelvis flera skolor kan ha individuella tillgodohavanden även om fakturorna skickas till samma fakturamottagare.

 

Tillverkardeklaration kassaregister

Vi har i oktober 2009 lämnat in vår tillverkardeklaration och fått den godkänd av Skatteverket. Det innebär att vi nu kan börja arbetet med att installera den hårdvara och programvara som krävs för att uppfylla de krav som ställs av Skatteverket från den 1 januari 2010. De viktigaste kraven är dessa:

  • Varje maskin som fungerar som kontantkassa ska betraktas som ett separat kassaregister och måste därför hanteras som en egen kassa i Gardecos system. Varje dator som kör systemet måste också tilldelas ett unikt tillverkningsnummer.
  • Varje kassaregister måste vara anslutet till en certifierad kontrollenhet. Det ska inte gå att sälja mot kontant betalning om kontrollenhet saknas.
  • Varje kassaregister måste redovisas separat och ha en egen kassalåda. Detta innebär att ni som kört med delad kvittoskrivare och kassalåda nu måste ha en kvittoskrivare och kassalåda för varje dator.
  • Varje kontrollenhet och kassaregister ska registreras hos Skatteverket. De kommer då att skicka en skylt som ska fästas på synlig plats på kassan. Vi erbjuder oss att sköta denna registrering om ni så önskar.
  • Det får inte finnas möjlighet att ändra artikelbenämningar vid försäljningstillfället.
  • Kvitto måste alltid skrivas ut och erbjudas till kunden.

Föreskrifterna finns tillgängliga i sin helhet på Skatteverkets webbplats (www.skatteverket.se).

JB-gruppen körde bokrea på webben

JB-gruppen är en sammanslutning av cirka 35 oberoende bokhandlare som samarbetar kring inköp och marknadsföring. Inför årets bokrea bestämde man sig för att använda Internet för marknadsföringen och ge kunderna möjlighet att förhandsboka sina reaböcker. Gardeco har sedan tidigare ett nära samarbete med JB där vi administrerar deras system för centralinköp. I och med detta var det en logisk konsekvens att vi även skulle hantera systemet för bokrean på webben.

Lösningen bygger på att varje butik får en egen webbplats. Från en central server sköts hanteringen av dessa. Produktinformationen registreras i en databas och kopplas sedan till de olika webbplatserna. Sedan sköts allting automatiskt. Alla ändringar görs på ett ställe och distribueras till websystemen. Beställningarna skickas med epost till den aktuella butiken.

Smidig kassabetalning med Pin-Ahead

Affärssystemleverantörern Gardeco är först ut med att erbjuda Payzones nya smidiga och säkra kassabetalning med chip och Pin-Ahead. Den innebär att kunden kan stoppa in sitt chipkort och slå koden så fort första varan är inslagen i systemet. Fördelen för kunden är att slippa behöva vänta med att slå in pinkoden tills efter sista varan vilket ger ett snabbare kundflöde.

 

Gardeco uppfyller kraven för PCI DSS

Gardeco har blivit godkända genom att uppfylla kraven som ställts av Pan-Nordic Card Association (PNC) i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliance programme in Sweden. Den svenska kortmarknaden måste, liksom resten av kortvärlden, ständigt anpassa sig för att trygga förtroendet för kortaffären. Som ett led i detta pågående arbete skall alla aktörer på kortmarknaden uppfylla kraven för Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). För att uppnå detta driver PNC på uppdrag av de svenska inlösarna ett compliance-program.

 

Syftet är att säkerställa att alla aktörer mellan inlösande bank och säljföretaget som tar betalt med kort uppfyller PCI DSS.

* PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard

* PNC - PAN-NORDIC CARD ASSOCIATION

More Articles ...

Hitta till oss!