Tillverkardeklaration kassaregister

Vi har i oktober 2009 lämnat in vår tillverkardeklaration och fått den godkänd av Skatteverket. Det innebär att vi nu kan börja arbetet med att installera den hårdvara och programvara som krävs för att uppfylla de krav som ställs av Skatteverket från den 1 januari 2010.

De viktigaste kraven är dessa:

  • Varje maskin som fungerar som kontantkassa ska betraktas som ett separat kassaregister och måste därför hanteras som en egen kassa i Gardecos system. Varje dator som kör systemet måste också tilldelas ett unikt tillverkningsnummer.
  • Varje kassaregister måste vara anslutet till en certifierad kontrollenhet. Det ska inte gå att sälja mot kontant betalning om kontrollenhet saknas.
  • Varje kassaregister måste redovisas separat och ha en egen kassalåda. Detta innebär att ni som kört med delad kvittoskrivare och kassalåda nu måste ha en kvittoskrivare och kassalåda för varje dator.
  • Varje kontrollenhet och kassaregister ska registreras hos Skatteverket. De kommer då att skicka en skylt som ska fästas på synlig plats på kassan. Vi erbjuder oss att sköta denna registrering om ni så önskar.
  • Det får inte finnas möjlighet att ändra artikelbenämningar vid försäljningstillfället.
  • Kvitto måste alltid skrivas ut och erbjudas till kunden.

Föreskrifterna finns tillgängliga i sin helhet på Skatteverkets webbplats (www.skatteverket.se).