Gardeco godkänd för Svefaktura

Gardeco har genomgått den av SFTI Tekniska kansli utarbetade verifieringsprocessen för att säkerställa att Svefakturans format och innehåll är korrekt. SFTI Tekniska kansli har godkänt hur Gardecos system hanterar Svefakturor.

Sveriges Kommuner och Landsting och ESV (Ekonomistyrningsverket) bedriver gemensamt sedan flera år tillbaka ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel. Detta för att skapa konstnadseffektivare hantering av inköps- och fakturaprocesserna. Arbetet inriktas på framtagande och rekommendationer av öppna standarder för elektronisk affärskommunikation under begreppet SFTI ("Singel Face To Industry").